Aangesloten koren - BCGZN

Ga naar de inhoud
De letters in de kolom aantal leden betekenen:

kk = kinderkoor, jk = jongeren/jeugdkoor, gk = gemengd koor,
gosk = gospelkoor, mk = mannenkoor, kleinkoor en vrk = vrouwenkoor, kamerk/kleink.

De letters achter het aantal leden betekent:
de dag waarop de repetitie plaats vindt.

Laatste update 2 juni 2020
Terug naar de inhoud