Aanmelding koor - ftp.bcgzn.eu

Ga naar de inhoud
Invul formulieren


Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland


Ledenadministratie:

Mw. A.M. Hoogendoorn,
Bakkerswei 11,
9104 DB Damwoude
Telefoon 0621-678688
E-mail: am.hoekstra@hotmail.com

Wilt u ons bij de opgaven( als het aanwezig is) een exemplaar van de Statuten of het Reglement toezenden?
U kan dit als bestand toevoegen.

Bij de namen indien mogelijk alle gegevens zoals naam-adres-postc.-woonplaats en telefoonnummer

Terug naar de inhoud