Contributie - ftp.bcgzn.eu

Ga naar de inhoud
Ledeninformatie
De contributie is als volgt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering in 2009 en doorgevoerd in 2012:

Koren, volwassenen € 6,00
Jeugd- en Gospelkoren € 4,50
Zie Jeugd- en Gospelkoren € 4,50
Kinderkoren € 1,75

Ons contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december. Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 december aan de secretaris doorgegeven worden.

De BUMA-premie is in de contributie verwerkt. U bent wettelijk verplicht BUMA-premie te betalen als u optreedt in kerkgebouwen, bejaardentehuizen, ziekenhuizen e.d. Dankzij het feit dat de Bond lid is van de Vereniging Nederlandse Korenorganisatie (VNK) is de BUMA-premie sterk gereduceerd.

Het is ook mogelijk zelf uw concerten en uitvoeringen door te geven aan BUMA, maar dan betaald u wel meer.
Terug naar de inhoud