Informatie 202109 - ftp.bcgzn.eu

Ga naar de inhoud
Informatie
Aan bestuur en  koorleden

Door het coronavirus en de genomen maatregelen daarop lag  het koorleven geruime tijd stil.

Koren  die beschikken over een grote ruimte met goede ventilatie beginnen nu weer met   repetities, voor koren die dit niet hebben is dat waarschijnlijk nog niet mogelijk.

Om  als  bestuur van de BCGZN een goed  overzicht te krijgen hoe een en ander functioneert bij de aangesloten koren,    zouden wij graag van u vernemen of uw koor al een herstart heeft gemaakt of dat   u het binnenkort van plan bent te gaan doen.

In  de bestuursvergadering van 4 september jl. heeft het Bondsbestuur besloten om   uw  afdracht voor de Buma 2021 te voldoen.

Dit  betekent voor uw koor een financiele meevaller, wij verzoeken u wel het juiste   aantal zangers aan ons door te geven voor vrijdag 10 september 2021 a.s.

Wij  begrijpen dat dit kort dag voor u is, maar de gegevens moeten uiterlijk 15 september a.s. bij Koornetwerk Nederland aangeleverd zijn. Wij sturen deze mail   dan ook naar 2 bestuursleden, want 2 zien immers meer dan 1.

En  al heeft u kort geleden een opgave doorgegeven, verzoeken wij u ons toch een    update te sturen.

Doet  u geen opgave, dan gebruiken wij de gegevens zoals deze bij ons in het bestand   zijn vermeld. Dat kan dus afwijken van het werkelijk aantal   leden.

Graag  zien wij uw reactie tegemoet via onze website:  KLIK HIER


Gezien  de verbondenheid met uw koor, zouden wij het op prijs stellen om van uw kant   ook  eens meer betrokkenheid te mogen ontvangen, bijvoorbeeld het bezoeken van   de  Algemene Ledenvergadering of de medewerking verlenen aan een    Bondszangavond.

Kunnen  en mogen wij op u rekenen?


Namens  het bestuur van de BCGZN:

Voorzitter:  A. van Twillert  

Secretaris: C. Vijn  - Kamma
Terug naar de inhoud