Landelijk bestuur - ftp.bcgzn.eu

Ga naar de inhoud
Informatie
Ons bestuur wordt vervuld door de volgende personen:

                      
Voorzitter                                2e voorzitter
Dhr A. van Twillert                   Dhr. K. Ypma
Vivaldiweg 16                         Boterbloem 17
3752 HB Bunschoten               9104 JH Damwoude
Telefoon 033-2984960             Telefoon 0511-423024
         Voor mail zie onder aan deze pagina

            
Secretaris                             Penningmeester   
Mevr. C. Vijn-Kamma             Mevr. A. Hoogendoorn
Hoge Werf 51                        Bakkerswei 11
1674 PH Opperdoes               9104 DB Damwoude
Telefoon: 0227-547098          Telefoon: 0621-678688
        Voor mail zie onder aan deze pagina


                                          


Notulist
Mevr. J. van Dijk
Uitleg 20
8071 ZX - Nunspeet
Telefoon 0341-701784
Voor mail zie onder aan deze pagina


Zie ook de statuten via Ledeninformatie > Statuten.

Wilt u een mail verzenden naar één van deze personen, kunt u dit doen via vragen@bcgzn.eu
Bij de vraag bestemd voor graag invullen!


Terug naar de inhoud