Landelijk bestuur - BCGZN

Ga naar de inhoud
Ons bestuur wordt vervuld door de volgende personen:


                        
Voorzitter                                       2e voorzitter
Dhr A. van Twillert                          Dhr. K. Ypma
Bachlaan 86                                   Boterbloem 17
3752 HJ Bunschoten                       9104 JH Damwoude
Telefoon 033-2984960                    Telefoon 0511-423024
e-mailadres: voorzitter                      e-mailadres: 2evoorzitter



             
Secretaris                                      Penningmeester   
Mevr. C. Vijn-Kamma                      Mevr. A. Hoogendoorn
Hoge Werf 51                                Bakkerswei 11
1674 PH Opperdoes                        9104 DB Damwoude
Telefoon: 0227-547098                  Telefoon: 0511-425119
e-mailadres: secretariaat                   e-mail adres: Penningmeester
     

                                           


Notulist
Mevr. J. van Dijk
Uitleg 20
8071 ZX - Nunspeet
Telefoon 0341-701784
e-mailadres: notulist
         

Zie ook de statuten via Ledeninformatie > Statuten.



Terug naar de inhoud