Landelijk bestuur - ftp.bcgzn.eu

Ga naar de inhoud
Informatie
Ons bestuur wordt vervuld door de volgende personen:

                      
Voorzitter                              2e voorzitter
Dhr A. van Twillert                  Dhr. K. Ypma
Vivaldiweg 16                        Boterbloem 17
3752 HB Bunschoten               9104 JH Damwoude
Telefoon 033-2984960             Telefoon 0511-423024
e-mailadres: voorzitter            e-mailadres: 2e voorzitter            
Secretaris                           Penningmeester   
Mevr. C. Vijn-Kamma            Mevr. A. Hoogendoorn
Hoge Werf 51                      Bakkerswei 11
1674 PH Opperdoes              9104 DB Damwoude
Telefoon: 0227-547098          Telefoon: 0621-678688
e-mailadres: secretariaat      e-mail adres: Penningmeester
    

                                          


Notulist
Mevr. J. van Dijk
Uitleg 20
8071 ZX - Nunspeet
Telefoon 0341-701784
e-mailadres: notulist
        

Zie ook de statuten via Ledeninformatie > Statuten.


Terug naar de inhoud