Muziek - ftp.bcgzn.eu

Ga naar de inhoud
Ledeninformatie
De muziekbibliotheek is met ingang van 1 oktober 2013 opgeheven!

Over kopiëren, lenen en kopen van muziek:

De regels van BUMA STEMRA:
Volgens de Auteurswet is het kopiëren van partituren en partijen van een muziekstuk zonder toestemming van de rechthebbende verboden. Een belangrijke uitzondering is dat het wel is toegestaan om alleen een kort gedeelte voor eigen gebruik te kopiëren (zie bijgevoegd artikel 16b, lid 1 en 2)

• Artikel 16b, lid 1: als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd, tenzij het een met elektronische middelen toegankelijke verzameling als bedoeld in artikel 10, derde lid, betreft, de verveelvoudiging welke beperkt blijft tot enkele exemplaren en uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van degene die tot de verveelvoudiging vervaardigt of tot het verveelvoudigen uitsluitend ten behoeve van zichzelf opdracht geeft.

• Artikel 16b, lid 2: waar het geldt een dag-, nieuws- of weekblad of een tijdschrift of een boek of de partituur of de partijen van een muziekwerk en de in die werken opgenomen andere werken, blijft die verveelvoudiging bovendien beperkt tot een klein gedeelte van het werk, behalve indien het betreft: a. werken, waarvan naar redelijkerwijs mag worden aangenomen geen nieuwe exemplaren tegen betaling, in welke vorm ook, aan derden ter beschikking zullen worden gesteld; b. in een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift verschenen korte artikelen, berichten of andere stukken.

Muziekstukken waarvan de componist meer dan 70 jaar geleden is overleden vallen onder het Publieke Domein. Publiek Domein houdt in dat u voor het gebruik van deze muziekstukken geen toestemming nodig heeft van de rechthebbenden. Als de muziekstukken (bijvoorbeeld: Bach, Beethoven, Händel) zijn bewerkt, dan is er wel toestemming nodig van de rechthebbenden. Bewerkingen worden volgens de Auteurswet gezien als nieuwe werken.

Toestemming voor gebruik van muziekstukken moet geregeld worden via de rechthebbende van het stuk. Het maakt niet uit wie het origineel in zijn bezit heeft. (Dit naar aanleiding van onze opmerking dat wij van een bepaald stuk veel goede kopieën hebben en de vraag daarbij of wij die zonder meer mogen gebruiken).
Terug naar de inhoud