Overzicht - ftp.bcgzn.eu

Ga naar de inhoud
Jubilea 2021
Jubilarissen van het Chr. Ger. Kerkkoor “ZINGEND GETUIGEN”
Kampen 2021.

 
In het afgelopen jaar waren er 3 leden van ons koor  50 jaar lid en 2 leden 25 jaar.
 
Omdat het niet mogelijk was om  in een Algemene Ledenvergadering of in een repetitie aandacht aan te schenken  of om hun daarin te midden van de overige koorleden te huldigen in 2021 hebben we het toch geprobeerd om op andere wijze hier aandacht te schenken.
 
Allereerst heeft onze Voorzitter Dhr. H.van Gelder de 3  jubilerende leden in maart thuis aan de deur een boeket bloemen overhandigd met een oorkonde van de zangersbond aan de 50 jarig jubilerende leden, tevens ontvingen de  2 leden van het koor die 25 jaar zijn ook  een boeket bloemen.
 
Het bestuur had in de laatste vergadering van  2021 besloten dat we nu toch een feestelijke ontmoeting met de jubilerende leden moesten houden om toch zo het jaar in gepaste omstandigheden positief af te kunnen sluiten .
 
Op woensdag 15 december 2021 j.l vond deze ontmoeting plaats in de benedenzaal van ons kerkgebouw met het bestuur en de jubilarissen.                                                                                      
Nadat de V.Z deze speciale ochtend ieder welkom had geheten werden de jubilarissen toegesproken en het cadeau overhandigd met bloemen.

Wim v.d. Berg  is 50 jaar lid.Gerrit en Catrien Kip-Haar beiden zijn  50 jaar lid.


Freek en Sjoke Pauwe – Jonker zijn 25 jaar lid.Het was een zeer geslaagde bijeenkomst!

Hierna is er nog wat verhalen over vroeger opgehaald,en hierdoor konden we dankbaar terugkijken op deze ochtend  dat we zo aan onze leden als bestuur onze dank konden overbrengen.                     
En dat het op een andere manier moest deze keer, de overige leden hebben een nieuwsbrief met foto’s   via de mail ontvangen.
 
 
Met de hartelijke groeten van het bestuur.

Tiny Tromp secr. Chr. Ger. “Zingend Getuigen”
Kampen

De foto’s zijn van Herm de Lange
Terug naar de inhoud