Soli Deo Gloria - BCGZN

Ga naar de inhoud
Om van pagina te wisselen klik op de tabs hieronder.
Uitvoering van de Marcus Passie van Hans Boelee in ”De Fontein”.

Op j.l. woensdag 12 april was in de Chr. Geref. Kerk “De Fontein” Bikkersweg 7 in Bunschoten De Marcus Passie van Hans Boelee uitgevoerd door de Chr. Geref. Zangver. “Soli Deo Gloria”. (zie boven foto van het koor)

De Marcus Passie vertolkte het lijden en sterven en de opstanding van de Heere Jezus Christus.

Het was de vierde keer dat deze Marcus Passie in ons dorp werd uitgevoerd.

Het lijdensverhaal werd gelezen door de lector Ds. P.W.J. van der Toorn.
De vertolking van de sopraanpartij door de koorleden Willy van de Groep-van Diermen, de tenorpartij door Peter Nagel, de baspartij door Gerrit Willemsen en de baritonpartij door de zanger Eduard van Maanen.

Onze organist Christiaan Gmelig Meyling heeft ons begeleid op het orgel en die ons allen in zijn orgelspel droeg naar de climax van het vergeven door God van al onze schuld.

Ook het publiek had een belangrijke plaats in genomen op deze avond, de samenzang was een onderdeel van de uitvoering.

De gehele Marcus Passie was via de beamer te volgen en werd bijna geheel in het Nederlands gezongen.

Deze indrukwekkende Paas Cantate was in goede handen van onze dynamische dirigent Evert van de Kamp.

De opening was door de voorzitter Arris van Twillert en de sluiting door de 2e voorzitter Jan Koelewijn.
.
Na afloop van het concert werd er bij de uitgangen een collecte gehouden t.b.v. de onkosten.

Kijk voor de foto's boven aan de pagina op de tab

Het koor “Soli Deo Gloria” gedenkt dit jaar haar 50 jarige jubileum en het jubileumconcert is op D.V. zaterdagavond 21 oktober om 19.30 uur in de Chr. Geref Kerk “De Fontein” te Bunschoten.


   
Terug naar de inhoud