Te koop aangeboden - BCGZN

Ga naar de inhoud
Als  Christelijk gemengd koor Sjier Hasjiriem, verbonden aan de BCGZN,
willen wij muziekstukken  verkopen waar wij als koor niets meer mee doen.

Te verkopen muziekstukken zijn:

66 st Frieden Gotthilf Fischer bew H. van Maelsaeke
57 st Psalm 33 G. Jellesma
31 st Psalm 43 bew H. de Bat-v Maelsaeke
14 st Psalm 89 Datheen bew H. de Bat-v Maelsaeke
53 st Psalm 90 P.C. Dijksman
57 st Psalm 138 bew. WH Groenendijk
61 st Blijf bij mij Heer W.H. Monk bew. WH Groenendijk
59 st Gebed bew. H. de Bat-v Maelsaeke
33 st God wird dich tragen F. Hanssler
62 st Zegen ons Algoede W.H. Groenendijk
61 st Hoop op God bew. T.C. Segers
55 st Herr Deine Güte bew. H. van Maelsaeke
61 st Komt, looft nu de Heer’ M. Mans bew H. de Bat
60 st Komt nu met zang W.H. Groenendijk
55 st Sterre van t oosten bew. H. de Bat
42 st Alzo lief had God de wereld bew. W.H. Groenendijk
63 st De blijde boodschap W.H. Groenendijk
62 st De Herders W.H. Groenendijk
33 st Kerst-cantate G. Jellesma
23 st Een stal, dat is Zijn woning/ J.S.Bach Ned tekst J v Ingen Schenau
Eng’len hebben t eens doen horen
35 st Psalm 24 Chr. W. von Gluck
31 st welk een liefdevolle Vader Ds W. kok koor arr. M. Zonnenberg
38 st Paaschlied I. da Costa G. Jellesma
42 st Middernacht S. Welmers
(de grijze klokketoren)
54 st Jeruzalem, Jeruzalem Arie Pronk
And the Glory of the Lord uit The Messiah GF Händel
21 st sopraan
24 st alt
10 st tenor
12 st bas

Marion  Heijstek is contactpersoon vanuit Sjier Hasjiriem.
en is bereikbaar via e-mail marion2791@live.nl

Vertrouwend  u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met  vriendelijke groeten,
Mieke  de With - Roubos
Penningmeester  Christelijk gemengd koor Sjier Hasjiriem
Terug naar de inhoud