Veiligheid van uw gegevens - ftp.bcgzn.eu

Ga naar de inhoud
AVG info
Privacyverklaring

van de Bond van Christelijk Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland.

Vanaf 25 mei 2018 gelden er strenge regels voor wat betreft de veiligheid van uw gegevens.

De Bond van Christelijk Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij committeren ons aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
Door middel van deze privacy verklaring wil de Bond van Christelijk Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland duidelijkheid scheppen in hetgeen wij met uw persoonlijke gegevens doen.
De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:
Ø     Persoonsgegevens
Ø     Bezoekersgegevens
Persoonsgegevens
U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te kunnen corresponderen of uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier en worden niet opgeslagen op de site. Op deze wijze ontvangen wij uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die wij op deze wijze verzamelen, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie of informatie etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van de Bond van Christelijk Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland.
De Bond van Christelijk Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien de Bond van Christelijk Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland hier wettelijk toe wordt verplicht.
Bezoekersgegevens
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website van de Bond van Christelijk Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland. We slaan geen adresgegevens op, alleen totalen en gemiddelden

Veiligheid van uw gegevens.
Vanaf 28 mei 2018 gelden er strenge regels voor wat betreft de veiligheid van uw gegevens. Natuurlijk wordt er zorgvuldig omgegaan met de gegevens van de aangesloten koren. Zo zijn de ledenadministratie en de financiële gegevens opgeslagen op een afgesloten externe harde schijf en dus niet zomaar te benaderen door iedereen. Aan de vastlegging van hoe een en ander geregeld is wordt nog gewerkt maar zal op tijd klaar zijn. Hierover krijgt u later nog bericht.

Foto’s van uw koor/leden
In verband met de wet op de privacy verzoeken wij u op de website een formulier te downloaden waarop u als koor kunt aangeven akkoord te gaan met foto's genomen van leden van uw koor
Ga voor het formulier naar Geen bezwaar invullijst


Voor meer informatie gaat u naar het secretariaat van de BCGZN
Terug naar de inhoud